650 lat temu - w dokumencie z 12 maja 1364 roku - król Kazimierz Wielki powołał do życia Akademię Krakowską i wymienił zawód stacjonariusza - osoby, która byłaodpowiedzialna za wytwarzanie ksiąg (czyli ręczne przepisywanie), ich sprzedaż oraz udostępnianie czytelnikom w bibliotece. Dzisiaj „wytwarzaniem” ksiąg zajmują się wydawcy i drukarze, sprzedażą księgarze,

a wypożyczaniem bibliotekarze. I to właśnie organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców
i drukarzy postanowiły, że rok 2014 będzie Rokiem Czytelnictwa.