Krótka historia biblioteki

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi powstała w 1952 roku. Została uruchomiona pod kierownictwem ówczesnego Dyrektora Szkoły Jana Rachfałta. Nie posiadamy dokładnych informacji na temat ilości księgozbioru. W protokołach z tamtych czasów czytamy: „jednym z głównych zadań szkoły w bieżącym roku ma być szczególna troska o bibliotekę szkolną
i rozbudzenie czytelnictwa wśród dzieci i starszych. Należy wszystkich wciągnąć i zachęcić do czytania
i nauczyć korzystać z przeczytanych książek”
.

Innym razem czytamy: „kierownik szkoły jest bardzo zadowolony z zakupu nowych książek. Podkreśla, że „należycie prowadzona biblioteka
i czytelnictwo wśród dzieci i starszych winno przyczynić się do podniesienia kultury czytania.
W tym celu trzeba należycie wykorzystać długie, jesienne i zimowe wieczory”.
Biblioteka w tamtym czasie mieściła się w dawnym starym budynku, w jednym pomieszczeniu.

W roku szkolnym 1968/69 bibliotekę przejmuje pan Stefan Nosal. Prowadzi ją przez 2 lata. Biblioteka
w tym czasie zostaje przeniesiona do nowo wybudowanej szkoły. Zwiększa się jej księgozbiór, ale w dalszym ciągu w protokołach nie mamy dokładnych danych.

Od wrześniu 1970 roku biblioteką  opiekuje się   pani Elżbieta Złocka, która z przerwami prowadzi ją do 2001 roku. W czasie nieobecności wyżej wymienionego nauczyciela bibliotekarza,funkcję bibliotekarza sprawuje pani Zofia Śpiewak oraz pan Stefan Nosal.

W 2001 roku bibliotekę przejmuje pani mgr Krystyna Borek i prowadzi ją do dnia dzisiejszego.        

 

Nasza biblioteka szkolna nie jest skomputeryzowana. W dalszym ciągu obowiązuje tradycyjny katalog biblioteczny, który szereguje karty katalogowe
w skrzynkach katalogowych.

 

Wzór karty katalogowej:

 

HASŁO (autorskie lub tytułowe)                        Sygnatura (znak miejsca)

Tytuł: dodatki do tytułu / oznaczenie odpowiedzialności [twórcy i współtwórcy książki]. – Oznaczenie wydania.
      Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. – Objętość książki: oznaczenie ilustracji; format
      (Tytuł serii; numeracja w obrębie serii)

Uwagi
      ISBN

 

Nr inwentarzowy                                       Znak 
                                                              klasyfikacji

 

Zapamiętaj !

 

Co to jest katalog biblioteczny?

 

Katalog biblioteczny jest to spis książek (lub innych dokumentów) znajdujących się w bibliotece, opisanych według określonych zasad, ułożony w określonym porządku, ze wskazaniem miejsca książki, (lub innego dokumentu w zbiorach).


Katalog alfabetyczny odpowiada na pytanie, czy dokument (książka), o którym już wiemy, znajduje się w bibliotece i wskazuje jego miejsce w zbiorze.  Jest zwykle katalogiem autorskim - posługujemy się nim wtedy, gdy znamy nazwisko autora lub tytuł pracy zbiorowej (napisanej przez więcej niż trzech autorów).

 

Katalogiem tytułowym posługujemy się wtedy, gdy znamy tytuł książki.
Karty katalogowe w katalogu alfabetycznym są ułożone w kolejności alfabetycznej (haseł autorskich lub tytułowych). Katalog alfabetyczny autorski wskaże jakie dzieła danego autora znajdują się w bibliotece.

 
Katalog rzeczowy odpowiada na pytanie, jakie książki na dany temat lub z jakiej dziedziny wiedzy znajdują się w bibliotece. Korzystamy z niego, gdy szukamy książek o określonej tematyce bądź z interesującej nas dziedziny, a nie znamy nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. Karty w katalogu rzeczowym są ułożone w działy - według treści książek, a w obrębie każdego działu w porządku alfabetycznym. Katalog rzeczowy systematyczny według UKD ułożony jest według działów głównych oznaczonych symbolami cyfrowymi, a następnie według poddziałów w poszczególnych działach karty ułożone są alfabetycznie według haseł, odpowiada na pytanie, jakie dzieła z danej dziedziny wiedzy znajdują się
 w bibliotece.

 

Zapamiętaj!

 

Gdy znasz autora książki, sięgnij do katalogu alfabetycznego autorskiego. Gdy zaś nie znasz nazwiska autora książki, ani tytułu skorzystaj z katalogu rzeczowego.

 

W każdej bibliotece szkolnej znajdziesz plansze informacyjne zawierające działy główne oraz działy literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. Nie przerażaj się! Nie musisz niczego uczyć się na pamięć! Dokładnie odczytaj i zapamiętaj
 w którym dziale znajdują się poszukiwane przez Ciebie książki. Gdy masz problem, zwróć się o pomoc do starszego kolegi lub do bibliotekarza.

 

Działy główne katalogu rzeczowego według UKD:

0 DZIAŁ OGÓLNY
1 FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA
2 RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO
3 NAUKI SPOŁECZNE. OŚWIATA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO
4 DZIAŁ WOLNY
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE.
6 MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA.
9 ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA.


Księgozbiór  biblioteki ułożony jest  w następujących działach :

·         Księgozbiór podręczny zawiera wydawnictwa o charakterze informacyjnym - encyklopedie, słowniki, leksykony, podstawowe publikacje z różnych dziedzin wiedzy, atlasy itp. (wg UKD),

  • Księgozbiór dla nauczycieli obejmuje literaturę ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz pozycje metodyczne do poszczególnych przedmiotów,
  • Literatura popularnonaukowa zawiera pozycje z zakresu: filozofii, psychologii, teologii, prawa, matematyki, chemii, geografii, ochrony środowiska , astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, sztuki, sportu, muzyki, językoznawstwa, nauki o literaturze , biografii, historii ( wg UKD),

·         Lektury - (ułożone według klas),

·         Literatura piękna dla dzieci i młodzieży:
Bw - bajeczki, wierszyki i opowiadania dla młodszych dzieci,
B - baśnie , legendy i podania,
H - powieści i opowiadania historyczne,
Ob - powieści i opowiadania obyczajowe,
P - powieści i opowiadania przygodowe i podróżniczo - przygodowe,
Prz - powieści i opowiadania przyrodnicze,

·         Poezja, utwory sceniczne (Pd).