• Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
M. Dąbrowska

 • Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.
T. Bernard
 • Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.
J.V. des Barreaux

 • Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę.

 • Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.Są książki, które pochłaniają czytającego.
M.Pruszkowska

 • Cóż może być bardziej cennego
od codziennych spotkań z mądrymi książkami.
L.Tołstoj

 • Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,domownik bez naprzykrzania.
I.Krasicki

 • Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku,towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf.
E.Orzeszkowa

 • Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
A.Żółkowski


 • Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.
A.Puszkin

 • Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz

 • Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.
J.Kasprowicz

 • Kto czyta książki, żyje podwójnie.
Umberto Eco

 • Kto czyta ma piękne sny.

 • Powiedz mi, jakie książki masz w domu,
  a powiem ci kim jesteś.
J.Iwaszkiewicz